MASSAGE

På Regatta Spa är du i kunniga händer. Massagetjänsterna sköts av våra skolade massörexperter. Vi erbjuder något för alla: klassisk massage samt massage med osteopatisk teknik.

Klassisk osteopati sköter människan som en helhet. Man löser upp spänningar som belastar problemområdet och på så sätt hjälper man också övriga delar av kroppen att slappna av, vilket resulterar i en vidare effekt.

Behandlingen går ut på att man med hjälp av oscillationsrytmen löser upp spänningar och aktiverar vätskecirkulationen. Vårdaren använder sig ofta av en s.k. naturlig hävarmsteknik t. ex. genom rörelse av de övre extremiteterna för att ge avslappning i nacke och axlar. Således ger behandlingen en djup och holistisk effekt som stöder det övergripande välbefinnandet.

En osteopatisk behandling inleds med en kort intervju och en undersökning för att vårdaren ska skapa sig en helhetsbild av personen som ska behandlas. Undersökningen görs antingen så att personen står, ligger eller genom att göra rörelser eller genom att palpera det område på kroppen som behöver behandling.